Dofinansowanie na mieszalnię – ostatnia szansa!

Ostateczny termin składania wniosków mija 20 marca. Do tej pory niewielu rolników złożyło wnioski i jest jeszcze spora pula do zgarnięcia.

Do 9 marca do agencji wpłynęło 2466 wniosków. Z jej danych wynika jednoznacznie, że pozostało jeszcze 13 700 potencjalnych beneficjentów, którzy łącznie mogliby pozyskać dotację w wysokości  2,229 mld zł.

Rolnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w programie ma szansę otrzymać nawet 500 tysięcy złotych na środki przeznaczone do racjonalizacji technologii produkcji, unowocześnienie gospodarstw, zmiany profilu produkcyjnego, zwiększenie i poprawę jej jakości.

Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy, posiadający gospodarstwa, których wartość wyceniana jest od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Jeżeli jeden wniosek składa kilku właścicieli, to łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro. Natomiast w roku, w którym zostanie złożony wniosek, gospodarstwo każdego z rolników wspólnie wnioskujących o dofinansowanie, musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a 60% wtedy, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Kto chciałby mieć nowoczesną mieszalnię pasz i otrzymać 50% zwrot kosztów? Dalej, składamy wnioski!