Przemysłowe mieszalnie pasz – oparte o mieszalniki poziome

Przemysłowe mieszalnie pasz oparte o mieszalniki poziome łopatowe kompakt z rozdrabniaczami walcowymi MPL - wydajność 5 - 25 ton na godzinę

Nowy produkt firmy Sobmetal jest przeznaczony dla ferm i gospodarstw, zajmujących się chowem trzody chlewnej i drobiu oraz mieszalni pasz, którym zależy na zwiększeniu przyrostów dobowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu pobrania paszy, a także zachowaniu bardzo dobrej zdrowotności zwierząt. Mieszarka łopatowa przeznaczona jest do szybkiego i efektywnego mieszania porcjowego komponentów sypkich, w tym: pasz pełnoporcjowych. Dzięki niej rolnik może sam zająć się zarówno chowem, jak i produkcją paszy. Do tej pory było to bardzo pracochłonne.

Mieszarka składa się z trzech elementów - zbiornika nadmieszarkowego, mieszadła łopatowego i zbiornika podmieszarkowego. Mieszarka posiada konstrukcje łopatową, która obejmuje swoim zasięgiem całe koryto, gwarantując dobrą jakość mieszanego produktu, nawet przy zastosowaniu małych ilości dodatkowego komponentu (premiksu, koncentratu). Prawidłowe rozdrobnienie składników zbożowych w mlewniku walcowym gwarantuje niezwykle wysoką jakość oraz odpowiednią strukturę paszy, dzięki czemu jest ona świetnie trawiona przez zwierzęta. Jest to podparte doświadczeniami rolników, którzy są już użytkownikami tych mieszalni. Poświadczają oni, że zużycie paszy maleje, a przyrosty wzrastają.

Trzeba wziąć pod uwagę, że przy tworzeniu własnej paszy producent ma możliwość ingerencji w jej skład i np. dołożenie konkretnego jednego komponentu. Dokładność mieszania w modelu MPL wynosi 1:100.000, dzięki czemu można stosować dodatki śladowe (nawet 10 g na 1.000 kg paszy).  Dzięki zastosowaniu kompleksowej automatyki i oprogramowania, mieszalnia może pracować w cyklu ciągłym nawet 24 godziny na dobę, osiągając 10 cykli produkcyjnych na godzinę. A ponadto, do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba! Istnieje możliwość rozbudowy automatyki i sterowania, co umożliwi pełną kontrolę każdego procesu produkcyjnego począwszy od przyjęcia towaru, jego ważenia, zasypu silosów magazynowych, uzupełnienia silosów produkcyjnych, automatyczne generowanie kosztów produkcji aż po program fakturowy.
 
PARAMETRY:

Pojemność eksploatacyjna mieszarki - od 1.000 do 4.000 litrów, dla mieszanek paszowych y=0,55 tony/m3 wynosi 1100 kg.

Dokładność mieszania - 1:100.000

Czas napełniania mieszarki 5-6 sekund - przy napełnianiu ze zbiornika nadmieszarkowego i zasuwy nadmieszarkowej

Wydajność - 10 pełnych cykli na godzinę.

Na poziomym występuje pełna automatyka.

Czas dozowania płynów (oleje, tłuszcze) - ok. 90 sekund.

Czas mieszania na mokro po dodaniu płynów - ok. 180 sekund

Mieszalnia pozioma jest droższym rozwiązaniem, ale gwarantuje szybsze wymieszanie, czyli większą wydajność. Czas mieszania 5 minut.

Katalog online Sobmetal
KATALOG ONLINE
Obejrzyj w przeglądarce

Pobierz plik PDF

Zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt