Oparte o mieszalniki poziome

Przemysłowe mieszalnie pasz oparte o mieszalniki poziome łopatowe MPL z rozdrab¬niaczami walcowymi lub zasypowymi, dzięki którym można uzyskać wydajność 5 - 25 ton na godzinę.

Mieszalnie Sobmetal są przeznaczone dla ferm i gospodarstw, zajmujących się chowem trzody chlewnej i drobiu, którym zależy na zwiększeniu przyrostów do¬bowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu pobrania paszy, a także zachowaniu bardzo dobrej zdrowotności zwierząt. Urządzenia znajdują także zastosowanie w przemysłowych mieszalniach pasz, tworząc pasze dla dowolnych gatunków zwierząt gospodarskich i grup żywieniowych.

Mieszalnia oparta jest o mieszalnik poziomy łopatowy MPL 500, 1000 lub 1500. Mieszarka łopatowa przeznaczona jest do szybkiego i efektywnego mieszania komponentów sypkich, w tym pasz pełnoporcjowych. Jest to bardzo wydajne urządzenie, będące sercem całej mieszalni.

Prawidłowe rozdrobnienie komponentów zbożowych w mlewniku walcowym lub śrutowniku zasypowym gwarantuje wysoką jakość paszy oraz odpowiednią jej strukturę, dzięki czemu będzie optymalnie trawiona przez zwierzęta.

Warto zaznaczyć, że dokładność mieszania w modelu MPL wynosi 1:100.000, dzięki czemu można stosować dodatki śladowe (nawet 10 g na 1.000 kg paszy).

Dzięki zastosowaniu kompleksowej au¬tomatyki i oprogramowania, mieszalnia może pracować w cyklu ciągłym nawet 24 godziny na dobę, osiągając 10 cykli produkcyjnych na godzinę. A ponadto, do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba!

Istnieje możliwość rozbudowy automatyki i sterowania, co umożliwi pełną kontrolę każdego procesu produkcyjnego, począwszy od przyjęcia towaru, jego ważenia, zasypu silosów ma-gazynowych, uzupełnienia silosów produkcyjnych, automatycznego generowania kosztów produkcji, aż po program fakturowy.

Mieszalnię możemy wyposażyć w stację mikronaważania, czyli rampę na worki - big bag, z których premiksy i mikrokomponenty są pobierane w odpowiedniej ilości przenośnikami do zbiornika wagowego. Stacja jest projektowana pod indywidualne potrzeby klienta, na dowolną ilość stanowisk big bagowych. Każda stacja ma swój przenośnik.

Stacja nanonaważania - stanowiska na nanoskładniki, z których komponenty są pobierane w odpowiedniej ilości przenośnikami do nano wagi. Także jest projektowana pod indywidualne potrzeby klienta na dowolną ilość stanowisk. Każda stacja ma swój przenośnik. Dodatkowo zasuwa pneumatyczna zapobiega przesypaniu zadanej porcji.

Trzeba wziąć pod uwagę, że przy tworzeniu własnej paszy producent ma możliwość ingerencji w jej skład i np. dołożenie konkretnego jednego komponentu. Dokładność mieszania w modelu MPL wynosi 1:100.000, dzięki czemu można stosować dodatki śladowe (nawet 10 g na 1.000 kg paszy).  Dzięki zastosowaniu kompleksowej automatyki i oprogramowania, mieszalnia może pracować w cyklu ciągłym nawet 24 godziny na dobę, osiągając 10 cykli produkcyjnych na godzinę. A ponadto, do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba! Istnieje możliwość rozbudowy automatyki i sterowania, co umożliwi pełną kontrolę każdego procesu produkcyjnego począwszy od przyjęcia towaru, jego ważenia, zasypu silosów magazynowych, uzupełnienia silosów produkcyjnych, automatyczne generowanie kosztów produkcji aż po program fakturowy.
 
PARAMETRY:

Pojemność eksploatacyjna mieszarki - od 1.000 do 4.000 litrów, dla mieszanek paszowych y=0,55 tony/m3 wynosi 1100 kg.

Dokładność mieszania - 1:100.000

Czas napełniania mieszarki 5-6 sekund - przy napełnianiu ze zbiornika nadmieszarkowego i zasuwy nadmieszarkowej

Wydajność - 10 pełnych cykli na godzinę.

Na poziomym występuje pełna automatyka.

Czas dozowania płynów (oleje, tłuszcze) - ok. 90 sekund.

Czas mieszania na mokro po dodaniu płynów - ok. 180 sekund

Mieszalnia pozioma jest droższym rozwiązaniem, ale gwarantuje szybsze wymieszanie, czyli większą wydajność. Czas mieszania 5 minut.

Katalog online Sobmetal
KATALOG ONLINE
Obejrzyj w przeglądarce

Pobierz plik PDF

Zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

 

Kontakt