Znak Nowość dla Sobmetal!

Mieszarka łopatowa pozioma kompakt MPL 500 zdobyła Znak Nowość targów FERMA 2017 w Łodzi!

Mieszarka MPL 500 przeznaczona jest do szybkiego i efektywnego mieszania porcjowego komponentów sypkich, w tym: pasz pełnoporcjowych, koncentratów i premiksów dla trzody chlewnej i drobiu. Aby przygotować 10 ton gotowej paszy potrzebne są 3-4 godziny pracy urządzenia obsługiwanego przez jedną osobę. Dzięki temu systemowi, rolnik może sam zająć się zarówno chowem, jak i mieszaniem pasz. Dokładność mieszania wynosi 1:100.000, dzięki czemu można stosować dodatki śladowe (nawet 10 g na 1.000 kg paszy).

Mieszadło posiada konstrukcję łopatową, która obejmuje swoim zasięgiem całe koryto, gwarantując jednolitą strukturę, nawet przy zastosowaniu małych ilości dodatkowego komponentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu pasza jest mieszana w cyklu ciągłym, pod który ułożony został komputerowy program sterujący, synchronizujący cały proces. Urządzenie jest wyposażone w regulacyjną szafkę elektryczno-pneumatyczną z czujnikami magnetycznymi położenia zasuw.

Rozdrobnienie mieszanki w mlewniku walcowym gwarantuje niezwykle wysoką jakość oraz odpowiednią strukturę paszy, dzięki czemu jest ona świetnie trawiona przez zwierzęta. Uzyskujemy to, co najważniejsze – zwiększenie przyrostów przy jednoczesnym zmniejszeniu pobrania dawki.  Wydajność systemu wynosi 10 cykli/godzinę. Urządzenie może pracować 24 godziny/dobę i produkować 120 ton paszy. Takie mieszalnie pracowały do tej pory tylko w wytwórniach. Nikt nie miał ich w gospodarstwie na swoje potrzeby.